Home Aanmelden

Aanmelden

Kiezen voor Wolters, is kiezen voor sfeer en kwaliteit. Wij verzorgen onderwijs op niveau en doen dat in een bijzonder prettige sfeer. Kiezen voor Wolters is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

Team, ouders en leerlingen zijn nauw met elkaar verbonden en allen zeer betrokken bij de school en de ontwikkeling van de betrokkenen. Wolters is een school met een rijke historie. De school kenmerkt zich door de aanwezigheid van een breed onderwijskundig zorgteam ter ondersteuning van de leerkrachten en door de inzet van vakleerkrachten voor de bewegings- en expressievakken als drama, gymnastiek, muziek en beeldende vorming. 

Onze kernwaarden Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei zijn leidend in ons beleid en bieden kaders voor een goede balans tussen hoofd en hart. Op Wolters is het fijn voor iedereen! 

Aanmelden op Wolters


Schoolvereniging Wolters doet niet mee aan het stadsbrede systeem vanuit de gemeente. Wel volgen wij dezelfde aanmeldperioden als de gemeente. Om uw kind op Wolters aan te melden, vragen wij u onderstaand formulier in te vullen. 
 
Aanmeldperioden 
Voor schooljaar 2022-2023 gelden de volgende aanmeldperioden: 
 

Uw kind is geboren in de periode:  Meld uw kind aan bij de school in de periode:  
1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019  19 december 2022 tot en met 13 januari 2023 
1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020  20 maart 2023 tot en met 31 maart 2023 
1 april 2020 tot en met 30 juni 2020  11 september 2023 tot en met 30 september 2023  
1 juli 2020 tot en met 30 september 2020  11 september 2023 tot en met 30 september 2023 

 Het is de aanmeldperiode van uw kind 

Is uw kind 3 jaar en u heeft de brief van de gemeente gekregen dat u uw kind kunt aanmelden op een basisschool, dan kunt u bij Wolters via de knop 'Aanmelden driejarigen'.

Uw kind is vier jaar of ouder 

Of als uw kind 4 jaar of ouder is, al ergens anders onderwijs volgt, en u wilt uw kind aanmelden voor onderwijs op Wolters, kunt u gebruik via de pagina ‘Aanmelden vierjarigen en ouder’ meer informatie over dit traject vinden.

Voorrangsregels 

Bij het verdelen van de plaatsen wordt per aanmeldperiode de volgende set voorrangsregels gehanteerd: 
- de aangemelde leerling heeft een broertje of zusje dat onderwijs volgt op Wolters 
- de aangemelde leerling woont in postcodegebied: 2596 of 2597 of 2585 of 2587 
- de aangemelde leerling is kind van een oud-leerling van Wolters 
- de aangemelde leerling is kind van een medewerker van Wolters 
 
Bij aanmelding, ongeacht het leerjaar, wordt ook gekeken naar eventuele zorgbehoeften van de aangemelde leerling en of wij die ondersteuning kunnen bieden.