Home Team Wolters Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit twee groepen: Leerkrachtondersteuning en interne begeleiders.

Leerkrachtondersteuners

De leerkrachtondersteuners bekleden een flexibele rol binnen de organisatie. Hun takenpakket is de afgelopen jaren aangepast waarbij het accent meer op leerlingbegeleiding is gaan liggen. Hun hoofdtaak is het vervullen van uitvoerende taken bij het realiseren van onderwijs op maat. Zij worden aangestuurd door en assisteren de groepsleer-krachten.

Naast deze hoofdtaak zijn de leerkrachtondersteuners breed inzetbaar. Zo kunnen zij kortstondige afwezigheid van een groepsleerkracht opvangen en assisteren ze bij evenementen van allerlei aard. Schoolvereniging Wolters heeft er vijf.

Leerkrachtondersteuners:
Kaat Blaisse, Lara Foglietta, Nienke Danner, Vivian Knip en Kristel Versteegh

Interne begeleiding

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg en beleidsaanpassingen binnen de school. De IB’ers brengen maandelijks verslag uit aan de directie en adviseren de directie ten aanzien van het onderwijsbeleid, op basis van de bevindingen uit hun bouw. Zij fungeren als coach en klankbord voor de groepsleerkrachten en slaan de brug tussen praktijk en beleid. Per bouw hebben we op Wolters één IB’er.

Intern Begeleider Onderbouw                
Monique Schuitema

Intern Begeleider Middenbouw                            
Steffie van den Bosch

Intern Begeleider Bovenbouw                
Yvette van der Star