Home Onderwijs Volgen van de leerlingen

Volgen van de leerlingen

Naast het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen middels het onderwijs van alledag, gebruiken we ook onafhankelijke, systematische methoden en methodieken om de voortgang in kaart te brengen.

Volgen van de leerlingen

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt systematisch gevolgd. Dit doen wij vanaf heet eerste leerjaar, middels observatiesysteem Bosos. Leerlingen worden op vaste momenten in hun kleuterschoolloopbaan door de groepsleerkracht geobserveerd. Aan de hand van gestandaardiseerde lijsten wordt bezien welke vaardigheden wel en welke vaardigheden nog niet worden beheerst. Ook het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt binnen ons kleuteronderwijs aan de hand van de Bososregistratie.  

Vanaf leerjaar 3 wordt op Wolters gebruik gemaakt van Leerling in Beeld. Dit is een leerlingvolgsysteem ontwikkeld door Cito. Het meetinstrument bestaat uit toetsen en vragenlijsten om zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling op de kernvakken te volgen. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid de executieve functies te monitoren. Binnen het sociaal-emotionele domein zijn er vragenlijsten voor de leerkracht en vanaf leerjaar 5 zijn er ook leerlingvragenlijsten beschikbaar om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. De cognitieve ontwikkeling wordt vanaf leerjaar 3 ook gevolgd en gemeten met de toetsen van Leerling in Beeld. Per vakgebied maken de leerlingen een adaptieve, digitale toets. Dit betekent dat de toets zich tijdens de afname aanpast aan het niveau van de leerling, op basis van de eerder beantwoorde vragen. Met de resultaten van de toetsen van Leerling in Beeld kan worden bezien wat het functioneringsniveau en de vaardigheidsgroei van de leerling is en hoe zich dat verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het meetinstrument Leerling in Beeld wordt twee keer per jaar ingezet.