Home De school

Text/HTML

Onderwijs op niveau sinds 1878

Schoolvereniging Wolters is een neutraal bijzondere basisschool. Dit houdt in dat wij onderwijs geven met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs is ingericht volgens het jaarklassensysteem.