Home Onderwijs

Main content

Onderwijs

De Schoolvereniging Wolters is een neutraal bijzondere basisschool. Dit houdt in dat het onderwijs wordt gegeven met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

De Wolters-rugzak is eind groep 8 goed gevuld. Buiten het verplichte lesprogramma rondom de vakken rekenen, taal, sociaal-emotioneel leren, gymnastiek, etc. in de klas, nemen bijzondere activiteiten een belangrijke plaats in binnen het onderwijscurriculum van Wolters. Zo zijn er onder andere de Bouscholte-weken, het Eindspel, de Kampweek, Bizzworld, bezoek aan Waalsdorpervlakte, verschillende musea en toneelvoorstellingen, Sportdag en Schoolreis.