Home Team Wolters Groepsleerkrachten

Groepsleerkrachten

De leerkracht is de spil van ons onderwijs; hij/zij is verantwoordelijk voor dertig kinderen. Dat vraagt gedegen kennis, een palet aan vaardigheden, een open houding en een flinke dosis karakter. Zowel het tempo van de ontwikkelingen in het onderwijs, als de digitalisering ervan en de toenemende eisen omtrent verantwoording en dossiervorming, vragen steeds weer nieuwe vaardigheden van de leerkracht.

Onze leerkrachten staan open voor ontplooiing en ontwikkeling van het eigen handelen. Wij streven ernaar ons onderwijs zo in te richten dat voldaan wordt aan de eisen die de rijksoverheid stelt, zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van onze teamleden.

Instroomgroep
Hanka Leo-Visser, Lara Foglietta

Groep 1A
Jolijn Kouwenhoven, Hanka Leo-Visser
Groep 1B
Kitty van den Broek, Lara Foglietta

Groep 2A
Mandy van Leeuwen
Groep 2B
Eva Mollema

Groep 3A
Belinda Smits, Hilde van Hoorn
Groep 3B
Laura Verschoor

Groep 4A
Marcel Tillema, Afra Savenije
Groep 4B
Charlotte Sanders, Maroesja Boorsma

Groep 5A 
Esther van Breemen, Yvette van der Star
Groep 5B
Bas Lambooij

Groep 6A
Roos Bijlard
Groep 6B
Stephanie van Rijckevorsel

Groep 7A
Thomas Dickhoff
Groep 7B
Anky Snoeck

Groep 8A 
Jacqueline d’Hondt, Charlotte Lemstra
Groep 8B
Sophie van Manen, Bram Franken