Home Team Wolters Directie

Directie

De directie heeft de dagelijkse leiding over de school. De directie heeft het mandaat van bestuur om beslissingen te nemen. De directie maakt beleid en stuurt hierop. Onderdelen zijn bijvoorbeeld onderwijs, personeel en gebouw. Kernwaarden, visie en missie staan daarbij voorop.
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk. De directie en het bestuur overleggen maandelijks, waarbij de directie verantwoording aflegt en op die manier het bestuur op de hoogte brengt van de stand van zaken op Wolters.

De directie bestaat uit een directeur en adjunct-directeur. Zij worden ondersteund door de directie-assistente.

Directeur
Inge van Zuiden

Adjunct-directeur
Bram Franken

Directie-assistente
San Huizer