Home Onderwijs Klassikaal programma

Text/HTML

De kracht van klassikaal onderwijs

Het onderwijs op Schoolvereniging Wolters is ingericht volgens het jaarklassensysteem. Wij geloven in de kracht van gedegen klassikaal onderwijs met ruimte voor de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Het onderwijs is hoofdzakelijk methodisch ingericht. De school is verdeeld in 3 bouwen:

  • Onderbouw – leerjaar 1 & 2,
  • Middenbouw – leerjaar 3 t/m 5
  • Bovenbouw – Leerjaar 6 t/m 8.

De kerndoelen geven een beeld van het inhoudelijke aanbod van het basisonderwijs. Het onderwijs op Wolters is ingericht volgens het jaarklassensysteem. Het onderwijs is hoofdzakelijk methodisch ingericht. Naast methodes voor de kernvakken Taal en Rekenen, wordt ook een methode gebruikt ten behoeve van sociaal-emotioneel leren. Ter bevordering van de creatieve ontwikkeling van het kind wordt onderwijs gegeven in vakken als muziek, beeldende vorming en dramatische expressie. Deze vakken worden, evenals gymnastiek, gegeven door vakleerkrachten. Wij hechten grote waarden aan deze zogenoemde creatieve vakken. Zeker in de huidige tijd waar het accent nog wel eens dreigt te worden gelegd op de cognitieve prestaties van kinderen, vinden wij het van groot belang dat al onze leerlingen structureel onderwijs krijgen in deze vakken. Met de inzet van vakspecialisten is zowel de kwaliteit als de continuïteit gewaarborgd.