Home De school Identiteit

Text/HTML

Identiteit

De school biedt de kinderen een veilige en uitdagende, klassikale leeromgeving met ruimte voor het ontwikkelen en ontdekken van de eigen kwaliteiten. De school zoekt steeds de balans tussen het bereiken van gedegen kennisoverdracht en zorgeloos plezier hebben. In het belang van de optimale ontplooiing wordt het kind begeleid naar sociaal evenwichtig gedrag. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met individuele verschillen in aanleg, tempo en rijpheid.

Kernwaarden: Veiligheid, Plezier, Kwaliteit, Groei

Dat is waar wij op Wolters voor staan. Wij zien Veiligheid als dé voorwaarde om te komen tot Plezier, Kwaliteit en Groei. Daarbij zoeken wij steeds naar de balans tussen zorgeloos spelen en betekenisvol leren én tussen kwalificeren en socialiseren. Dit doen we door evenredig aandacht te geven aan Kennis, Vaardigheden en Gedrag. Met Gedrag bedoelen wij gedrag ten opzichte van jezelf en anderen, maar ook het gedrag ten opzichte van alle informatie die op je pad komt. Uitgangspunt daarbij is, dat we de aanwezige nieuwsgierigheid willen koesteren en tegelijk het kritisch denken willen bevorderen en de zelfredzaamheid willen vergroten.

Missie

Op Schoolvereniging Wolters leren we samen, leven we samen, worden we samen wijzer. We zijn leergierig, nieuwsgierig, sportief en creatief.

Sterk taal- en rekenonderwijs wordt gecombineerd met een eigentijds aanbod, waar vakspecialisten een unieke plaats hebben. De leerlingen krijgen de ruimte zich te uiten en te ontplooien op een plek waar ze zich thuis voelen.

Samen leren we zelfstandig te handelen en onafhankelijk te denken, over onszelf, elkaar en de wereld. Zo treden we met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Visie

Schoolvereniging Wolters is een zelfstandige, ambitieuze buurtschool met een rijke historie. Op deze school biedt Team Wolters kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waardoor de leerlingen een plezierige en leerzame schooltijd beleven.

We bieden een stimulerende en uitdagende leeromgeving, waar de teamleden professioneel en betekenisvol handelen. Deze omgeving daagt het team en de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. We werken met vakspecialisten en maken gebruik van bewezen didactiek.

Leerlingen leren dat ieder mens uniek is en daar respectvol mee om te gaan. Ze worden gemotiveerd bij te dragen aan hun eigen leerproces en positief om te gaan met uitdagingen. Ze voelen zich geïnspireerd om met elkaar in gesprek te gaan en samen de wereld verder te ontdekken.

Team Wolters is een professionele familie van bevlogen en bekwame medewerkers die met plezier samen werken. Gezamenlijk zorgen zij voor een werksfeer waarin de waarde wordt gezien van continu ontwikkelen, als team en individu. Daarnaast zet het bestuur van Schoolvereniging Wolters zich in een goed werkgever te zijn voor alle teamleden.

Op Schoolvereniging Wolters staat de pedagogische driehoek centraal: ouders en teamleden dragen samen bij aan de ontwikkeling van en met iedere leerling. De betrokkenen voelen zich gezien en gehoord. Tevens zorgen ouders als leden van de vereniging voor een positieve bijdrage aan de school.

Schoolklimaat

Wij vinden het van wezenlijk belang dat kinderen op Wolters een leuke schooltijd hebben. Daarbij moet vanzelfsprekend een balans gevonden worden tussen kennisoverdracht, goed presteren en zorgeloos plezier hebben.

Daarnaast willen wij een werkklimaat creëren waar teamleden zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd en betrokken werken aan het onderwijs en de eigen ontwikkeling. Uit de kernwaarden (Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei) die hieraan ten grondslag liggen, komen vijf gedragsafspraken voort:

  • Ik mag zijn wie ik ben
  • Ik denk na over wat ik zeg en doe
  • Ik help een ander
  • Ik verplaats me in een ander
  • Ik maak keuzes waar ik voor sta