Home Ouders Pedagogische driehoek

Pedagogische driehoek

De pedagogische driehoek bestaat uit ouders, de leerling en de school.

Op Schoolvereniging Wolters staat deze pedagogische driehoek centraal: ouders en teamleden dragen samen bij aan de ontwikkeling van iedere leerling. De betrokkenen voelen zich gezien en gehoord. Tevens zorgen ouders als leden van de vereniging voor een positieve bijdrage aan de school.

De pedagogische driehoek komt met name tot uiting in de manier waarop de voortgangsgesprekken zijn vormgegeven. Deze gesprekken vinden drie keer per jaar plaats en zijn altijd in bijzijn van alle betrokkenen in de driehoek; leerkracht, ouders en de leerling.

Gespreksplanner

De uitnodiging voor een voortgangsgesprek wordt verstuurd via Parro, de oudercommunicatie-app. De groepsleerkracht(en) van uw kind geven hun beschikbaarheid per periode aan in deze app en ouders kunnen zich intekenen in een van de beschikbare tijdsloten. De uitnodiging wordt ongeveer drie weken voor aanvang van de gespreksperiode verstuurd.

Er is op Wolters gekozen om de gesprekken gespreid over een bepaalde periode te voeren, in plaats van één of twee avonden of middagen waarop alle gesprekken gevoerd worden; hierdoor krijgen enerzijds alle ouders evenredig tijd en aandacht van de groepsleerkracht; anderzijds is deze manier van werken prettig voor alle leden van Team Wolters.

In het geval van een duobaan (meerdere groepsleerkrachten in één klas) kan het voorkomen dat u slechts één van de groepsleerkrachten treft bij het gesprek, afhankelijk van op welk moment u zich intekent. Uiteraard heeft wel overleg plaatsgevonden tussen beide groepsleerkrachten over de inhoud van het voortgangsgesprek.

Eerste contactmoment

Het eerste gesprek vindt plaats in de periode voor de herfstvakantie. Omdat er nog weinig tot geen resultaten zijn op cognitief gebied, zal dit gesprek met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling gaan; hoe ervaart de nieuwe leerkracht het kind in de eerste weken van het schooljaar. 

Tweede contactmoment

Het tweede contactmoment vindt plaats in de periode voor de voorjaarsvakantie. In dit gesprek wordt de gehele voortgang en ontwikkeling van het kind besproken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dit gesprek vindt plaats voordat de leerlingen hun eerste rapport krijgen. Vanaf leerjaar drie worden tijdens dit gesprek ook de resultaten van de CITO-leerlingvolgsysteemafnames besproken, inclusief eventuele gevolgen hiervan voor het maatwerk van het kind. 

Derde contactmoment

Het laatste gesprek vindt plaats richting het einde van het schooljaar. Ook hierin wordt de gehele voortgang en ontwikkeling van het kind besproken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Zo worden onder andere de belangrijkste ontwikkelpunten voor het komende schooljaar benoemd. Dit gesprek vindt plaats voorafgaand aan het tweede en laatste rapport.