Home De school Schooltijden

Enter Title

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrij­dag van 8.30 – 14.45 uur (de leerlingen blijven over tussen de middag) woensdag van 8.30 – 12.30 uur.

Om 8.20 uur gaat de deur open, de kinderen van groep 1 en 2 worden via het achterplein gehaald en mogen binnen in de gang worden opgehaald. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zonder ouders naar binnen, via de betreffende deuren aan het voorplein.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf 14.30 uur worden opgehaald en op woensdag om 12.15 uur, vanuit de lokalen.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 worden aan het eind van de schooldag door de groepsleerkracht terug op het voorplein gebracht.

Op de eerste schooldag starten we om 9.00 uur. Alleen de nieuwe leerlingen worden om 8.30 uur verwacht. Kleuters in de klassen en de nieuwe leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 in het speellokaal.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:30 – 14:45 uur (kleuters 14:30 uur)

08:30 – 14:45 uur (kleuters 14:30 uur)

08:30 – 12:30 uur (kleuters 12:15 uur)

08:30 – 14:45 uur (kleuters 14:30 uur)

08:30 – 14:45 uur (kleuters 14:30 uur)

EasyDNNGallery