Home De school Organisatie Medezeggenschapsraad

Enter Title

Medezeggenschapsraad

Wolters kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden, 3 afgevaardigden gekozen door ouders als ook 3 afgevaardigden vanuit het team.

De termijn van ieder MR lid is 3 jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allen verkiesbaar stellen. De verkiezingen plaats voorafgaand aan de ALV indien er nieuwe MR-leden gekozen moeten worden.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

Over sommige zaken mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin het bestuur pas na instemming van de MR een bepaald besluit kan uitvoeren.

De MR van dit schooljaar bestaat uit:

Ruud Smits
Frederiek Engelbert van Bevervoorde
Adam Pasaribu
Eva Mollema
Yvette van der Star
Belinda Smits

Mocht u vragen hebben, die u bij de MR wilt neerleggen, aarzelt u dan niet (met een van de leden) contact op te nemen: MR@schoolverenigingwolters.nl