Home De school Organisatie

Enter Title

Organisatie

Hieronder leest u over de verschillende organen binnen de schoolvereniging. Wolters is een éénpitter met een bestuur dat volledig uit ouders bestaat. Ook de andere organen worden gevormd door ouders, in hun rol als lid van de vereniging. Door deze kleinschaligheid zijn de lijnen kort en is het overleg tussen team, directie, bestuur en MR frequent en constructief, zowel formeel als informeel.

Persoonlijke betrokkenheid

Door de nauwe betrokkenheid van team, bestuur, MR en oudercommissie zijn wij in staat bij alle beslissingen het kind voorop te zetten. Maandelijks is er bestuursvergadering, de oudercommissie komt twee keer per jaar bijeen en de MR zoveel als nodig. MR, directie en bestuur vergaderen minimaal twee keer per jaar samen.