Home Team Wolters Stagelopen

Stagelopen

Wolters leidt graag toekomstig onderwijsprofessionals op. In het verleden hebben verschillende studenten hun stage bij Wolters afgerond. Dit waren studenten van verschillende hogescholen in Den Haag of Leiden. Ook zij-instromers vanuit de Haagse Hogeschool hebben in het verleden hun opleidingstraject met goed gevolg op Wolters doorlopen.

Wij bieden een warme leeromgeving waarin je op hoog niveau begeleid wordt in je stappen naar het prachtberoep van onderwijzer. Vanuit onze identiteit als éénpitter hebben wij momenteel geen stevige banden met PABO’s in de regio. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken hoe we deze banden kunnen verstevigen om stagelopen op Wolters gemakkelijker te maken. Dit betekent niet dat het nu onmogelijk is op Wolters stage te lopen.

Ga hiervoor eerst naar het stagebureau van jouw opleiding om de mogelijkheden te bevragen. Neem vervolgens contact op met ons om meer te weten te komen over een stageplek bij ons op school. Bel dan naar ons en vraag naar Bram Franken:  070 324 26 30